Historie mobilních operátorů v České republice

Všechno má svůj zrod a počátek, což platí i o mobilních telefonech a mobilních operátorech. Už je to více než dvacet, kdy na území naší republiky pronikli první mobilní operátoři, aby se záhy rozpoutala mobilní mánie. Dnes je mobilní telefon už naprostou samozřejmostí v každé české domácnosti, dříve však byl mobilní telefon pouze pro úzkou skupinku podnikatelů a majetnějších lidí. Pojďme si v krátkosti zavzpomínat na historii mobilních operátorů v naší vlasti.

Vůbec nejstarší mobilní operátor je Telefónica O2, která v naší zemi operuje již od roku 1990. V té době se tato firma jmenovala Eurotel Praha společnost s.r.o. Eurotel Praha měl z počátku zcela dominantní postavení, neboť byl šest let jediný mobilní operátor v České republice a provozoval mobilní služby pro většinu zákazníků.

S postupem času se však přidávali další. V roce 1996 vstoupila na český trh společnost, která nesla název Paegas. Paegas se od počátku snažil nabízet své služby i pro studenty a střední třídu. V tomto směru byla společnost Peagas také úspěšná. Od roku 2002 proběhla však velká změna ve značce operátora. Společnost Peagas se přejmenovala na T-Mobile a jeho většinovým vlastníkem se stala společnost Deutsche Telecom.

Třetím operátorem, který vstoupil na malý český trh byla společnost Oskar, která taktéž lákala své zákazníky a klienty na levnější volání a posílání sms zpráv. Oskar byl rovněž znám kvalitními a vtipnými reklamními kampaněmi. Jejich reklamy se v televizi objevovaly velmi často, což platí i do této chvíle. Oskar však také záhy změnil své označení, neboť přešel pod křídla světového operátora, který se jmenuje Vodafone.

Všechny tři zmiňované společnosti, byť pod jinými značkami, nadále působí na českém trhu a mají zde stále pevné a dominantní postavení.

Napsat komentář