Nevýhody mobilních telefonů

Mobilní telefony mají vedle značných výhod rovněž mnoho nevýhod. Jednou z nich mohou být například výdaje za používání telefonu, především v situaci, když mobilní telefon používáme mnohem častěji a více než jsme používali pevnou linku. Rovněž mobilní přístroje se neustále zdokonalují a zlepšují, takže na pořízení těchto přístrojů dáme určitě více peněz než když jsme dali za jeden telefon z pevné linky, který nám zpravidla vydržel deset, dvacet roků.

Nevýhodou může být taktéž často svazující pocit, že jsme v podstatě celý den k zastižení a kdokoli nás může zavolat i v situaci, kdy se nám to vůbec nehodí. Vyzvánění a vibrování telefonu nás může vyrušit kupříkladu při frontě u pokladny, rodinné veselici, na rekreaci nebo při romantické večeři v krásné restauraci. V takovýchto situacích dochází často k narušení našeho soukromí. Hovořit by se dalo rovněž o zdravotních rizicích, které mohou velmi časté užívání mobilního telefonu zapříčinit. Odborníci pomalu zjišťují, že záření z mobilních telefonů je svým způsobem zdraví škodlivé, nadto může dojít i k poškození sluchu. Mezi další zápory můžeme také zařadit značné riziko nehody, požíváme-li mobilní telefon při jízdě autem bez handsfree sady. Čím dál tím častěji se též objevuje určitá závislost na mobilních telefonech, která závislého jedince izoluje od reálného a skutečného světa.

Pokud používáme mobilní telefon, poskytujeme o své osobě poměrně značné množství informací a údajů, který může kdokoliv zneužít. Každý uživatel tarifního programu v České republice musel jednou nebo častěji sepisovat s příslušným operátorem smlouvu, kde uváděl své interní informace jako své jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, číslo bankovního účtu a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.

1 komentář